მანანიკოს საინტერესო ნამუშვრებზე ადრე Female Week-შიც დავწერე. ბოლო ხანებში კი მას უამრავი ახალი ილუსტრაცია დაუგროვდა, რომელთა ნაწილსაც ამ პოსტში წარმოგიდგენთ. თითოელი ნამუშევარი გაჯერებულია ისეთი ახალგაზრდული ემოციითა და თემატურობით, როგორიც მათი ავტორია. გულწრფელი გრძნობებით გადმოცემული თითოეული პერსონაჟი დამოუკიდებელი სამყაროს მატარებელია და საკუთარ ამბავს ყვება, რაც ნამუშევრებს უფრო მიმზიდველსა და საინტერესოს ხდის. მანანიკოს ნამუშევრებს შეგიძლიათ თვალი ადევნოთ […]