კიდევ ერთი გამოსაყენებლად უვარგისი ტროტუარი მიხეილ ლერმონტოვის ქუჩაზე. (ლადო გუდიაშვილის ბაღთან)