რესტორნის მშენებლობა ვარაზისხევში. Restaurant construction in Varaziskhevi