გამოთავისუფლებული ტერიტორია დადიანის ქუჩაზე. Vacated Space in Dadiani str. Tbilisi