საქართველოს გზების მშენებლობის სამინისტროს მშენებლობის პროცესი. აწყობილი და მოგვიანებით დაშლილი დროებითი ნაგებობა, სავარაუდოდ “ოფისი”, აგებული “სამშენებლო ელემენტებით”.

© არქიტექტორ გ.ჩახავას არქივი

Construction in progress of the building for the Ministry of Road Construction An assembled and disassembled temporary building, perhaps an “office”. © Architect G.Chakhava's archive