საქართველოს გზების მშენებლობის სამინისტროს შენობა. მშენებლობის პროცესი. ქვემოთ, სურათის ცენტრში დროებითი ნაგებობა, სავარაუდოდ “ოფისი”, აგებული “სამშენებლო ელემენტებით”.

© არქიტექტორ გ.ჩახავას არქივი.

Construction in progress of the building for the Ministry of Road Construction. At the bottom in the picture: Temporary building, perhaps an “office” assembled with "Building panels". © Architect G.Chakhava's archive