პანელის ჩანახატი.
© არქიტექტორ გ.ჩახავას არქივი

Panel Construction Drawing.
© Architect G.Chakhava's archive