პანელის აღწერა: სიგანე – 40 სმ
-სიგრძე, 60 სმ-დან 6600 სმ-მდე
, სისქე – 10 სმ
, მაქსიმალური წონა – 0.5 ტონა. ყოველი 60 სმ-ის მანძილზე (ღერძებში) ან 60 სმ-ის ჯერად მანძილზე აქვს ამოჭრილი U-ფორმის ფოსოები, ჩაღრმავებები, რომლებიც პანელების ერთმანეთთან მარტივად და მყარად შეერთების საშუალებას იძლევა დამატებითი სამაგრების გარეშე.
© არქიტექტორ გ.ჩახავას არქივი

The panels were 40cm wide, between 60cm and 660 cm long, and 10cm thick. Their maximum weight was half a ton. There were U-shaped holes every 60cm, openings that would allow an effortless and firm junction, without the use of any additional fastening agents. Top: a Panel. Bottom: a corner joint. 
© Architect G.Chakhava's archive