პანელების აწყობის პროცესი

© არქიტექტორ გ.ჩახავას არქივი
Construction in progress © Architect G.Chakhava's archive