ორსართულიანი საცხოვრებელი კოტეჯის მაკეტი.
© არქიტექტორ გ.ჩახავას არქივი

The model for a two-storied cottage.
© Architect G.Chakhava's archive