“საბჭოთა რეჟიმის დროს არქიტექტორებს სხვადასხვანაირი გზების პოვნა უწევდათ მკაცრი კონტროლის ქვეშ თავიაანთი განსხვავებული დიზაინის განსახორციელებლად. მთავრობის დაკვეთით შესრულებული დიდი მოცულობის პროექტების გარდა, ისინი მცირე ფორმებზეც მუშაობდნენ, სადაც უფრო ადვილად გამოხატავდნენ თავიაანთ ხედვას. გიორგი ჩახავა (1923-2007) ქართველი საკულტო არქიტექტორია, რომლის ყველაზე ცნობილი შენობა გზების მშენებლობის სამინისტრო (ამჟამად საქართველოს ბანკის სათავო ოფისი) 1975 წელს გაიხსნა და დღესაც […]