კონსტანტინე ლესელიძის ძეგლი – იაკობ ნიკოლაძე, 1947 წ.