იაკობ ნიკოლაძე როდენის სამხატვრო სახელოსნოში, მედონი, პარიზი