ავტობუსის გაჩერება ქანდაში

© არქიტექტორ გ.ჩახავას არქივი
The Bus Stop at Qanda. 
© Architect G.Chakhava's archive