ავტობუსის გაჩერება ნიგოზა-კოდისწყლის გადასახვევთან. აშენებულია 12 საათში. დანგრეულია 2017 წ.

© არქიტექტორ გ.ჩახავას არქივი

The Bus Stop at the turning for Nigoza-Kodistskali. Construction time - 12 hours. Demolished in 2017. 
© Architect G.Chakhava's archive.